Flottningsanläggning (L2005:8820)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ekshärad 446

Geografisk plats: Ekshärad socken, Värmland

Stenrens, ca 40 m (Ö-V), 1,5-4 m br och 0,4 m h av 0,3-1 m st stenar rundade och kantiga.
(RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS