Område med fossil åkermark (L1953:3720)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Traryd 109:2

Geografisk plats: Traryd socken, Småland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: RAÄ-nr 109:2 byråmässigt markerad vid kvalitetssäkring införkonvertering till FMIS 2003-12-01/ Gbg SM

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS