Hällristning (L1958:2845)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gamleby 113:2

Geografisk plats: Gamleby socken, Småland

Hällristning i block, 2,7x2,3x1,6 m, bestående av 1 ringfigur, 65 rännor och 567 skålgropar. Ringfiguren är 12 cm i diam med en skålgrop i mitten. Rännorna är 2-25 cm l, 1 går mellan skålgrop och blockets kant, 1 utgår från en skålgrop och övriga rännor sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 562 runda, 3-19 cm i diam och 0,5-5 cm dj; 5skålgropar är avlånga, 7-13 cm l, 4-8 cm br och 1-1,5 cm dj. De flesta figurerna är belägna på blockets sluttande översida men enstaka skålgropar finns även på avsatser på blockets sidor. Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, belägen på ovansidan av ett stenblock 2,5x2,5 m st och 1,75 m h och består av över 200 älvkvarnar, av vilka många är förbundna med varandra genom rännor.

Terräng: Bergklack i SV-sluttning, impediment i åker.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS