Hällristning (L2002:4258)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västerås 520:1

Geografisk plats: Västerås socken, Västmanland

Hällristning i block, 3,8x2,4x2 m, bestående av 32 skålgropar, varav 27 runda 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj; samt 5 avlånga 6-13 cm l, 3-5 cm br och 0,5-1,5 cm dj. Belägna på sydsluttningen av blockets översida. Ytan är kraftigt vittrad och bitar har fallit bort.

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 1,1x0,9 m (N-S), i block, 2,5x2,5 m och 1,5 m h, bestående av ca 25 älvkvarnar. Dessa är 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Några älvkvarnar bildar rännformiga fördjupningar. Älvkvarnarna är huggna i blockets mot S sluttande ovansida. V omf örekomsten är en del av blockets ovansida avslagen, men tycks ej ha skadat denna. På toppen är ett "vinkeljärn" med text. Enligt B.W. 27 älvkvarnar.

Terräng: Flyttblock i flack åker.

Antikvarisk kommentar: Ny beskrivning år 2006 i samband med arkeologisk inventering och dokumentation av hällristningar, utförd av Botark. (Raä dnr: 321-4373-2008) - -

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS