Övrigt (L1981:7026)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Karlskoga 132:1

Geografisk plats: Karlskoga socken, Värmland

Industrilämningar, bestående av 1 husgrund, 23x9 m (Ö-V). 7 m Vom husgrundens NV hörn finns 1 stenskodd ränna med plats förvattenhjul, 7 m l, 1.5 m br, med en fallhöjd på ca 2 m. Rännanär skodd med stenblock, 1-2 m l, 0.4-0.7 m br och 0.3-0.5 m tj.På Ö sidan finns bevarat timmer. S om stenskoningen fortsätterrännan ca 50 m. 16 m NNÖ om rännan finns 1 husgrund, 10x7 m(N-S). 2 m V om denna husgrund finns 1 tegelhög, 7 m diam och 1m h. Lämningarna är koncentrerade på ett område, ca 40x30 m.Möjligen lämningar efter kvarn eller sågverk.

Terräng: Bäckravin (N-S). Morän. Barrskog med inslag av lövträd.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS