Stridsvärn (L2022:6293)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

Geografisk plats: Offerdal socken, Jämtland

Skyttevärn, rektangulärt, 3x1,6 m (Ö-V) och 0,7 m dj. (Mycket ris i botten av gropen, sonden går lätt att sticka ner ytterligare 0,6 m). I N kanten är stenar, ca 0,6 m st. På ömse kortsidor om gropen är en vall, 1,5-2 m br och 0,6 m h, som sträcker sig förbi gropen 1,5-2 m åt N. Åt SSÖ löper en ränna, 2,5 m l, 0,4-0,6 m br och 0,3-0,4 m dj. Störd av djurgryt. Längs Ö sidan är skyttevärnets vall längre och sträcker sig även 1 m längs rännan.
Skyttevärnet ska sannolikt ha grävts någon gång kring 2:a världskriget enligt boende i Landön.

Terräng: Avsats i NÖ-sluttning på moränås(Ö-V). Skogsmark, hygge.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS