Hällristning (L2010:7528)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Veta 25:1

Geografisk plats: Veta socken, Östergötland

Älvkvarnsförekomst 1x1 m bestående av ca 25 älvkvarnar. Dessa är5-10 cm diam och 0,5-3 cm dj. De är ganska släta och belägna i den plana ovansidan av ett block ca 2,3x1,6 m st och 0,2 m h.

Terräng: Krön av flack finsorterad moränrygg. F d hagmark invid åker.

Orientering: 5 m 20cg om åkerkant (120-320cg).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS