Stridsvärn (L2013:9748)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Huddinge 552

Geografisk plats: Huddinge socken, Södermanland

Stridsvärn, pjäsvärn, 20x15 m (Ö-V), bestående av en byggd vall, 2-3 m br och 1-5 m h. Innanför vallen en u-formad gång från den Ö kortsidan till den V kortsidan, 2-3 m br och 2-2,5 m dj. I den N långsidan är ett av natursten uppbyggt fundament 5-7,5 m (Ö-V) och 1,5-2 m h. Fundamentet delvis utrasat i den Ö sidan. (RAÄ-2018-1121)

Terräng: S-SV-sluttning som övergår i fuktig plan mark. Skogsmark (barrskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS