Stridsvärn (L1937:8394)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 753

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Värn, runt, 11 m diam, bestående av en 2-2,5 m br och 0,5-0,7 m h jordvall kring en plan nedsänkt, rund yta, 5 m diam och ca 0,5 m dj. I vallen är en 0,7 m br öppning.

Terräng: Flack momark. Skogsmark (hygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS