Luftfarkost (L1934:3804)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Skåne

RAÄ nummer: 839:45

Flygplan, uppgift om. Junker 88, tyskt jaktplan som förmodligen sjönk efter en nödlandning någon gång under tidsperioden 1943/1944. Upptäcktes i mitten av 1980-talet. Har därefter enligt uppgifter dragits ur sitt ursprungliga läge av en fisketrål. Dess status är idag okänd men man kan förmoda att vraket sönderdelats och spridits ut.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS