Flottningsanläggning (L1955:2409)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Döderhult 641

Geografisk plats: Döderhult socken, Småland

Område med stenkistor, ca 110x30 (VNV-ÖSÖ). Vid kulturhistorisk utredning år 2003 påträffades några bevarade stenkistor som utgjort fundament till timmerbanan hörande till Emsfors pappersbruk. (RAÄ dnr 321-4160-2003).

Antikvarisk kommentar: Uppgift om beslut enligt KML saknas i rapporten RAÄ dnr 321-4160-2003.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS