Offerkast (L2007:9921)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hammarö 36:1

Geografisk plats: Hammarö socken, Värmland

Borttaget offerkast, uppgift om. På platsen har kastats ris. Ingasynliga rester. Uppgiftslämnare Carlsson, C-E., Mossv. 4, Lövnäs,Hammarö.Enligt uppgift i hembygdsbok (G.S.) skulle platsen varit en offerhögav sten.

Tradition: En piga från Hammarö, blivit förföljd av en ridande herre frånsamma gård, på denna plats stupat och dött.

Terräng: NV-sluttning av berg. Skogsmark (tallskog).

Orientering: Alldeles N om väg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS