Flottningsanläggning (L1946:3667)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

RAÄ nummer: Offerdal 561:1

Geografisk plats: Offerdal socken, Jämtland

Stensamling, 2,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,7 m h, bestående av 0,1-0,6 m st kantiga sprängstenar. Stenarna har sannolikt lagts upp för att användas som fyllning i stenkistor.

Terräng: Moränsluttning mot älv. Skogsmark, barrskog.

Antikvarisk kommentar: Vid revideringsinventering år 2022 flyttades geometrin ca 30 m åt NV och lämningstypen ändrades från Fornlämningsliknande lämning till Flottningsanläggning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS