Stridsvärn (L1936:485)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tärna 1146

Geografisk plats: Tärna socken, Lappland

Stridsvärn, i form av en grop, 2x2 m (N-S/VNV-ÖSÖ) och 0,7 m dj. Oregelbunden, närmast kvadratisk form. Bottenplanet är 1 m diam. På bottenplanet är en 0,45 m st sten. Under bottenplanet är fler kännbara stenar vid sondning. I N och V vall kring kanten, 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h, av sand, med i V-VSV en ingång, 0,3 m br. Sondning ger brun jord. Påträffad vid arkeologisk utredning 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2907-2015)

Terräng: V-sluttning av isälvssediment med moränkaraktär. Fjällbjörkskog med enbuskar och tät örtvegetation.

Antikvarisk kommentar: Troligen militärt värn, möjligen annan grävd grop från 1900-talet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS