Hällristning (L2013:8482)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sorunda 1025

Geografisk plats: Sorunda socken, Södermanland

Hällristning, 0,4x0,3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttning av hällkrön. Påträffades i samband med specialinventering (RAÄ 3.4.2-1175-2015).

Terräng: Tomtmark.

Orientering: 9 m SVom hushörn (NV).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS