Offerkast (L2005:670)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Svanskog 30:1

Alternativnamn: Offerröset

Geografisk plats: Svanskog socken, Dalsland

Offervarp, rund, 3 m diam och 1 m h. Fyllningen består av 0.1-0.3mövermossade stenar. Inga eg. skador. På varpet växer en större gran samtfyra mindre. Ortsbefolkningen omtalar detta varp som offerröse.

Terräng: Höjdsluttning. Barrskog.

Orientering: 32 m SÖ om NÖ hörnet av skogsglänta (kraftledn. + väg). Invid ochSVom gammal väg i riktning mot NV.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS