Offerkast (L2001:660)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Boda 18:1

Geografisk plats: Boda socken, Dalarna

Stenröse med tradition, uppgift om. På platsen är numera ett garage. Platsen är omgärdad av lövträd utom efter vägkanten. Enligt uppgift av Tysk Anders Andersson, skulle en person ha blivit skadad under ett vältande hölass på denna plats. Namnet är välbekant i bygden.

Terräng: Sluttning av moränås. Lövträdsdunge.

Orientering: Om NV om väg (NÖ-SV) på en punkt 39 m NÖ om avtagsväg. Under garage.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS