Fornlämningsliknande lämning (L2010:6169)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Harg 111:1

Geografisk plats: Västra Harg socken, Östergötland

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 5 m i diam och intill 0,3 m h. Jordblandat med i ytan talrika 0,2-0,5 m st stenar. Ca 20 m NÖ om nr 1 är 2) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 0,4 m i diam och 0,3 m h. Jordblandat med i ytan talrika 0,2-0,4 m st stenar. Sannolikt röjningsrösen.

Terräng: Svagt NÖ-sluttande humustäckt grusmark. Hagmark.

Orientering: Nr 1 invid åkerkant, ca 5 m SSV om åkerhörn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS