Hällristning (L2009:1645)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Tollstad 61:1

Geografisk plats: Västra Tollstad socken, Östergötland

Skålgropsförekomst, 0,9x0,4 m st (NV-SÖ) ca 1,25 m NÖ om högstahällkrönet, i liten naturlig, i ytan slät svacka, en ca 0,5 m NVom övriga, på svagt rundad hällkant, bestående av 5 skålgropar 5-6 cm diam och 0,5-1,25 cm dj.

Terräng: Moränhöjd med låga bergryggar. Igenväxande hagmarksimpediment.

Orientering: 25 m N 5cg Ö om ägogräns (sockengräns) ÖSÖ-VNV, 3 m V hällkant (N-S) och 2,5 m NNÖ om N (av två) upplagda odlingsstenen.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS