Fornlämningsliknande lämning (L2016:3436)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Odensala 200:1

Geografisk plats: Odensala socken, Uppland

1) Stensättningsliknande lämning, rest av, närmast rund, 9 m diamoch 0,3 m h. Övertorvad med i Ö kanten talrika stenar, 0,3-0,4 mst, påförd odlingssten? V delen borta av mindre väg. Ca 4 m VSVom nr 1 är 2) Stensättningsliknande lämning, rund, 8 m diam och0,3 m. Övertorvad

Terräng: Svag Ö-sluttning av liten flack moränrygg (N-S) V om odlad dal.Skogsmark. Blandskog

Orientering: 1) 15 m V om åker (N-S)

Antikvarisk kommentar: Naturbildningar (?).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS