Glasindustri (L1959:6462)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Algutsboda 291:2

Alternativnamn: Modala

Geografisk plats: Algutsboda socken, Småland

2) Lämningar efter glasbruk, bestående av: 1) Grund efter hytta,totalt 30x11 m (NNV-SSÖ) av 0,4-1,2 m st tuktade stenar, varifinns fragment av glas och deglar. (Kan utgöras av 2-3 intillliggande grunder) (2) Grund efter sliperi. (3) 3 Slagghögar medglas, deglar m.m, 3-8 m diam och 0,2-1 m h. Intill grunden eftersliperiet är en sandtäkt.

Terräng: Svag V-sluttning av moränmark. Skogsmark.

Orientering: Nr 1 är 8 m SV om vägkant (NV-SÖ) och 20 m S om åkerhörn (SÖ).

Antikvarisk kommentar: Se skiss i inventeringsbok.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS