Smidesområde (L1980:6343)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Glanshammar 218

Geografisk plats: Glanshammar socken, Närke

Område med smideslämningar, ca 65x65 m st. Inom området påträffades 1 smedja, 3 ässjor och en ugn. S delen av området utgör sannolikt en fortsättning av den N delen. Smedjan, i N delen, är ca 5x4 m st och daterad till ca 980-1170 e Kr. Ugnen har förmodligen använts för smältning av metall. Ässjorna fanns i den S delen av området och två av dem daterades till ca 1040-1280 resp. 890-1170. Fynden inom området bestod av slagg, smidesskållor, blästermunstycken och gjutformar. (Dnr 321-2828-2005).

Antikvarisk kommentar: Ligger inom boplatsområde Glanshammar 33:1.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS