Stridsvärn (L2007:2770)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Eda 87:1

Geografisk plats: Eda socken, Värmland

Värn, närmast runt, totalt 7 m diam, bestående av en grop ochhästskoformad vall. Gropen är 3 m diam och 1 m dj. Kring kanten ärenhästskoformad vall, 2 m br och 0.6 m h öppning i SSV kanten. Beväxtmed fyra tallar och gropen är belamrad med skrot.

Terräng: SV kanten av flackt höjdparti. Skogsmark (barrskog).

Antikvarisk kommentar: Troligen från 1905.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS