Hamnanläggning (L1960:8489)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Otterstad 327

Geografisk plats: Otterstad socken, Västergötland

Hamnanläggning, i form av en större stenfri, delvis naturlig yta, 14x10 m (NNÖ-SSV) och intill ca 0,5 m dj. Upplagda stenar i ÖSÖ kanten, intill 2 m st. På en sten i NÖ är en järnförankring.

Terräng: SSÖ-sluttande svacka, med bergsförhöjningar i ÖNÖ och VSV. Vik i SSÖ.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS