Hällristning (L1944:5975)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Biskopskulla 192:3

Geografisk plats: Biskopskulla socken, Uppland

1) Älvkvarnsförekomst, 2x1 m (N-S) med ca 20 älvkvarnar 5-10 cmdiam och 0,5-2 cm dj. På avsatser i mot Ö brant sluttande berghäll. 2 m NNV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,2 m (NV-SÖ) med 3 älvkvarnar, 3-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. Den största är oval, 10x8 cm (NV-SÖ) och 1 cm dj. På avsats intill brant NÖ-sluttande berghäll. 12,9 m 336cg om nr 2 är: 3) Älvkvarn, 6 cm diam och1 cm dj. Belägen på krönet av berghäll (NV-SÖ). 7 m 224cg om nr 1är: 4) Älvkvarnsliknande fördjupningar, ca 10, 5-8 cm diam och 1-2 cm dj. Urlakningsspår.

Orientering: 1) 12 m 30cg om lada. 3) 3,5 m 130cg om nr 191. 1. 2,5 m VSV ombergfot.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS