Stridsvärn (L2007:4539)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Eda 83:1

Geografisk plats: Eda socken, Värmland

1) Värn, ovalt ca 2x4 m st och 0.5 m dj. I N kantvall, 1-2 m broch 0.3-0.5 m h.Ca 15 m VSV om nr 1 är:2) Värn, runt ca 1.5-2 m diam, omgivet av jord- och stenblandad vall.

Terräng: Flackt sandjordsområde. Skogsmark (barrskog).

Antikvarisk kommentar: Troligen från 1905.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS