Hamnanläggning (L1976:3366)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hellvi 174:5

Geografisk plats: Hellvi socken, Gotland

Kalkindustrilämningar. Inom ett område av ca 100x100 m finns rui ner av kalkugnar och 1 av kalklada samt avfallshög (mordhög) och ramp för tillförsel av kalksten. 1) Kalkugnsruin, ca 5 m diam och 8 m h. Murad av kalksten, 0,4-0,8 m st. Öppningar för eldstad oc h uttag av kalk troligen på Ö-SÖ sidan och helt täckt av mäktigt bräm, intill 6 m br och 3 m h, av nedrasad kalksten och kalkgrus. I V kanten av kransen upptill spår av öppning, troligen för påfy llning av kalk från klintkanten VNV därom. Ugnspipan ställvis spr ucken! 27 m NNÖ om nr 1 och ca 4 m V om väg är 2) Kalkugnsruin i form av oval ruinkulle (inkl mordhög), ca 23x15 m (N-S) och 2-4,5 m h. I S grop 6x4,5 m (Ö-V) och 1,2 m dj. Spår av kallmurning, b äst synlig i Ö med kilat valv över eldstadsöppning, 1,2 m br. N d ärom är mäktig hög med kalkavfall. SÖ-S om nr 1 och 2 finns avfal lshögar (mord). 25 m ÖSÖ om nr 1 samt mellan väg och strand är 3) Kalklada, ruin av, närmast rektangulär 25-30 m x 14 m (VNV-ÖSÖ) och 2 m h. Kallmurad kalksten. Ställvis lossnande stenar i murarn a! Mellan landsvägen och stranden finns 4) Avfallshögar, 2 st, 15 -20 m st och 1-2 m h. I ytan kalksten och ljusgrå jord. Inga spår av ugnar kunde ses 1977. Ö-SÖ om nr 3-4 är 5) Hamn.

Terräng: 1-2: Intill och nedanför kalkklint samt strandzon på v sidan av havsvik.

Orientering: Nr 1) 12 m NV om vägskäl.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS