Fångstgrop (L1946:9183)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

RAÄ nummer: Undersåker 106:1

Geografisk plats: Undersåker socken, Jämtland

Fångstgrop, rund, 4,5 m diam och 1,3 m dj. Skålformat bottenplan. Omgiven i NV-SÖ av en vall, 0,5-2,5 m br och 0,1-1 m h.

Terräng: Ö sluttning i kuperat åslandskap. Skogsmark, blandskog.

Antikvarisk kommentar: Lägesangivelsen kvalitetshöjd, geometrin flyttad 15 m mot SÖ, och beskrivningen kompletterad vid besiktning i fält 2022.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS