Övrigt (L2008:3782)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Åtvid 363

Geografisk plats: Åtvid socken, Östergötland

Postament till telegrafstolplinje, 2,4 x 2,2 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, av 0,4-1,1 m st, ställvis huggna, stenar. I mitten är en 0,5 m st och 0,7 m dj fördjupning. Postamentet anlagt mot ett markfast block i SV, 1,5 x 0,8 m (N-S).

Terräng: Krön av blockrik moränhöjd. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: Postamentet härrör från en telegraflinje som tidigare löpte mellan Linköping - Åtvidaberg - Västervik. Linjen byggdes någon gång mellan åren 1855 och 1857.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS