Fornlämningsliknande lämning (L1990:3390)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Rörum 13:1

Geografisk plats: Rörum socken, Skåne

Odlingsröse?, undersökt och borttaget.Pga utvidgning av grustäkt 1979 undersöktes ett röse, 13 m diamoch 1 m h. På röset låg fem större stenblock med jämnt avståndfrån varandra.Inga fynd eller konstruktioner påträffades.Röset har kallats Stenagrorna och bedömdes vid tidigareinventeringar vara en eventuell domarring.Platsen kallades Stenåkrarne på laga skifteskartan (1864).Grustaget är numer igenlagt med hjälp av material frånomkringliggande ytor.

Terräng: Krön av avsats på SV-sluttning. Åker (fd grustag).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS