Hamnanläggning (L1987:4086)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Malmö 119

Geografisk plats: Malmö socken, Skåne

Kaj, bestående av träspont med stenfyllning, 14 x 3 m. Datering: 1800-talets mitt. Jämför Malmö 122. Framkom vid en arkeologisk förundersökning 2007. (RAÄ dnr 321-1088-2008)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS