Stridsvärn (L2022:6291)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

Geografisk plats: Offerdal socken, Jämtland

Skyttevärn, rektangulärt, 2x1,3 m (Ö-V) och 0,9 m dj. På ömse kortsidor är en vall, ca 3 m l, 1,5 m br och 0,5 m h, som sträcker sig förbi gropen 0,6-0,9 m åt N. Åt S löper en ränna, 3,5 m l, 0,4 m br och intill 0,5 m dj. Längs rännans Ö sida är en vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Skyttevärnet ska sannolikt ha grävts någon gång kring 2:a världskriget enligt boende i Landön.

Terräng: Krön av moränås(Ö-V). Skogsmark, hygge.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS