Stridsvärn (L1955:3025)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vena 777

Geografisk plats: Vena socken, Småland

Skyttegrav, 40x1-1,5 m (NNV-SSÖ) och intill 0,6 m dj. Vall av grus och sand längs SV sidan, intill 0,5 m h och 3 m br.

Terräng: Flack sand-/grusmark. Skogsmark (föryngringsyta).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS