Hällristning (L1967:2506)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tanum 402:1

Geografisk plats: Tanum socken, Bohuslän

Hällristning, 6.0 x 2.0 m (Ö-V), bestående av8 skepp, 1 människofigur, en del otydliga figurer och minst 23 älvkvarnar.Skeppen är 15-92 cm l varav 1 är obemannat, 2 är helt uthuggna och3 av de 8 är dubbeldäckade med fönster.Människofiguren är 32 cm h, med ett ben.,Älvkvarnarna är 2.0-7.0 cm diam och 0.1-1.0 cm dj,Hällen är söndervittrad på en del ställen.

Terräng: På 30 m l bergsrygg (NÖ-SV), nästan plant hällparti i SV ändan.

Orientering: 5 m ÖNÖ om åkerholmes V udde. Mitt i åker, 30 m NV om kant av åker och 28 m SÖ om kant av åker.

Antikvarisk kommentar: Ej besökt vid revideringsinventeringen 1991.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS