Övrigt (L1976:8114)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stenkumla 48:1

Geografisk plats: Stenkumla socken, Gotland

Malsten, gråsten, 0,63x0,50x0,14 m. Trågformig fördjupning,ca 0, 6 m l,0,36 m br och 0,09 m dj. Avslagen i båda ändarna. Sannolikt flyttad till nuvarande plats. Ca 140 m ÖSÖ därom är ett odlingsröse.

Terräng: Flack högplatå. Hagmark.

Orientering: I Ö kanten av stengärdesgård ca 40 m S om den N ände.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS