Hällristning (L1989:9589)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Bodarp 9:3

Geografisk plats: Bodarp socken, Skåne

1) Dös i hög. Högen är 13x10 m (SÖ-NV) och 0.75 m h. I ytan ärmåttligt med stenar, 0.1-0.3 m st, samt lösa stenar. Kringplöjdså att en kant, 0.1-0.2 m h, uppstått. Dösen, belägen i S delen,är nu bestående av 1 sidohäll, 2.3x0.7 m (ÖNÖ-VSV) och 0.7 m tj.0.2 m Ö om denna är en sten, 0.6x0.35 m st och 0.2 m tj. Dösenomges av 1 stenkrets, 9x5.5 m (SÖ-NV), bestående av 4 stenar iNV långsidan, 6 i SÖ långsidan, och 1 i vardera NÖ och SVkortsidan. Stenarna 0.4-1.1x0.4-0.9 m st och 0.1-0.5 m h.Se skiss i inventeringshandlingarna.På sidohällens S lodräta sida är i Ö delen:2) Älvkvarnsförekomst, 0.35x0.2 m, bestående av 3 älvkvarnar,3.5-5.5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Se skiss i inventeringshandlingarna.På toppen av en sten i Ö stenraden är:3) Älvkvarnsförekomst, 1 älvkvarn, 5.5 cm diam och 1 cm dj.6 m V om nr 1 är:4) Dös i hög. Högen är 9-10 m diam och 0.5 m h. I ytan är enstakastenar, 0.2-0.3 m st och lösa stenar. Kringplöjd i V delen, såatt en kant, 0.1-0.3 m h, uppstått. Dösen, belägen i centrum, ärnu bestående av 1 kullfallen sidohäll, 1.7x0.6 m (ÖSÖ-VNV) och0.1 m h, samt av 1 sidohäll, 1.1x0.4 m st (Ö-V) och 0.2 m tj.Dösen omges av en stenkrets, ca 7x5 m (NNV-SSÖ), bestående av 10stenar, 5 i vardera långsidan. Stenarna är 0.6-1x0.25-0.8 m stoch 0.1-0.55 m h. Ett par stenar är kullfallna.

Terräng: Höjdläge i kuperad lermark. Åkermark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS