Stridsvärn (L2013:2151)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Huddinge 395:2

Geografisk plats: Huddinge socken, Södermanland

Skyttevärn, ca 70 m l (Ö-V) och 3-4 m br. Till största delen skyttevall av betong med sex brytpunkter, 1 m br och 0,6-1,5 m h, tvärmur 3-4 m. På insidan en 27 cm br hylla 26 cm nedanför krönet. Vallgraven är 2-4 m br och 1 m dj.

Terräng: S kanten av brant bergshöjd

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS