Stridsvärn (L2014:585)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

RAÄ nummer: Täby 441:2

Geografisk plats: Täby socken, Uppland

Skyttevärn, rest av, 15x5 m (NÖ-SV), bestående av en 3 m br och intill 1 m h vall i NV med kallmurad lodrät insida av både naturlig och tuktad sten och sluttande utsida av jord, samt vallgrav i SÖ, intill 2 m br och 0,75 m dj. Även i N änden syns ett kallmurat parti, troligen rest av samma värn.

Terräng: Nedanför NV sidan av markant bergshöjd med moränavlagringar. Skogsmark, risig blandskog.

Orientering: SV änden 1 m Ö om stängsel runt skjutbana.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS