Stridsvärn (L2005:9157)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kristinehamn 215

Geografisk plats: Kristinehamn socken, Värmland

Stridsvärn, riktad mot NÖ, bestående av en bågformad vall, 3x3 m st, 1 m br och 0,2 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Grop, 3x3 m st och 0,5 m dj. (Raä dnr: 3.4.2-4327-2010)

Terräng: Rullstensås i Ö-V riktning. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS