Stridsvärn (L1937:9975)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 1153

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Skyttevärn L-format 6 m l, 0,3 m br och 1 m dj ställvis omgiven av vall 2 m br och 0,2 m h.

Terräng: Plan sandig tallhed med brukningsväg i Ö. Skogsmark, tallskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS