Glasindustri (L1957:1172)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kråksmåla 119:1

Alternativnamn: Skoga

Geografisk plats: Kråksmåla socken, Småland

Lämningar efter glasbruk, bestående av: 1) Glasbruksruin, 48x16 m(NNÖ- SSV), 0,2-0,8 m h, kallmurad. I mitten ugnsfundament 8x5 m(NNÖ-S SV). I NV hörnet är en källare. Nr 1 är i: 2)Bruksområde, bestående av 3 husgrunder, stenmurar, röjda ytor,enstaka odlingsrösen, 1 fördämningsvall och 1 väg. En husgrundär 24x10 m (ÖSÖ-VNV), ingrävd från NÖ, 0,4-2 m h. Den har 2ugnsrester, varav 1 med tunnvalv, 3 m h. Området beväxt med enaroch enstaka lövträd samt syréner.

Tradition: C:a 1850-c:a 1860.

Terräng: Plan avsats och sluttningar mot N i bergig moränmark invid å.Hagmark.

Orientering: N-hörnet är 24 m SSÖ om åkant.

Antikvarisk kommentar: Se skiss i inventeringsbok.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS