Övrigt (L1977:2712)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fårö 334:3

Geografisk plats: Fårö socken, Gotland

Kalkstenshög?, 10x6 m (n-S) och 0,5-1, 6 m h. Övertorvad med ställvis riklig kalksten och ljus sandjord i ytan. Ca 10 tallar. Se bild i boken.

Terräng: N-sluttning av sanddyn område intill och S om havsbukt. Tomt och skogsmark.

Orientering: 1) 15 m SSV om litet fritidshus benämnt Honolulu och 21 m SSÖ om landsväg.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS