Hällristning (L1991:6008)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Östra Broby 61:1

Geografisk plats: Östra Broby socken, Skåne

Skålgropsförekomst, 0,7x0,5 m, i block, 3x1,8 m och 1 m h, bestående av 4 skålgropar, något otydliga. Dessa är 3-5 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj, belägna mitt på blockets plana översida.

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS