Hällristning (L1997:3067)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fjärås 246:1

Geografisk plats: Fjärås socken, Halland

Älvkvarnsförekomst, ca 0.7x0.7 m (NÖ-SV) i jordfast block,1.25x1.05 m st (NÖ-SV) och 0.3 m h, bestående av ett 30-talälvkvarnar coh en rännformig fördjupning.Älvkvarnarna är 5-7 cm diam och intill 2 cm dj. Den stora är 15cm diam och 4.5 cm dj. De avlånga 15 cm l och ca 1 cm dj. Denrännformiga fördjupningen löper längs S-V-NV kanten och är ca 80m l, 6 cm br och 1.5 cm dj (ej med på teckningen).Kringväxt av hasselbuskar.Se skiss i inv handlingarna.

Terräng: SÖ-sluttning intill och S om brant bergsstup. Fd hagmark.

Orientering: 14 m N om det NÖ hörnet av boningshus.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS