Hamnanläggning (L1945:1377)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Näs 178

Geografisk plats: Näs socken, Jämtland

Stenkista, 8x7.5 m (NV-SÖ) och 1.7 m h, bestående av 0.5-1 m st stenar, stockrester och järnstänger. Har enligt Skog och historias uppgiftslämnare använts för uppfodring av ved, som transporterats med båt till kolmilor belägna i närheten av stenkistan.

Terräng: Stenig strand.

Antikvarisk kommentar: Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2013.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS