Hamnanläggning (L1975:6720)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lärbro 648

Geografisk plats: Lärbro socken, Gotland

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Orientering: Kappellshamnsviken

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS