Hamnanläggning (L1940:4734)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Österlövsta 997

Geografisk plats: Österlövsta socken, Uppland

Kaj/pir, 30 m l (Ö-V) 4-8 m br, stenfylld. Gräsbeväxt. Utmed S kanten syns packningen av 0,4-0,6 m st stenar medan den N delen är något raserad.Platsen utgjorde hamnplats för utskeppning av fisk och jordbruksprodukter från Lövsta Bruk under 1700-talet.

Terräng: Ö kanten av strand.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS