Stridsvärn (L2019:6374)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN JAMTLI

Geografisk plats: Nederkalix socken, Norrbotten

Stridsvärn/bunker, ca 25 m diam och intill 7 m h, bestående av en konstgjord kulle, oregelbunden, närmast rund. Ingång i SV, något inrasad, 1x1 m och 2 m dj, med gjutna väggar av betong.

Terräng: Flack moränmark, skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS