Offerkast (L2007:6342)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kroppa 89:1

Alternativnamn: Lår-Lisas Offerkast

Geografisk plats: Kroppa socken, Värmland

Offerkast, uppgift om. Enligt uppgift av Gustav Olsson, 50 år,Nykroppa, ska det inom det angivna området finnas ett offerkast från1700-talet, invid väg. Vid revideringen 1987 påträffades ingalämningar efter ett offerkast. Området har varit utsatt förnyplanteringar. Gamla vägar har försvunnit. Eventuellt kan offerkastetha blivit bortröjt i samband med nyplanteringar.

Tradition: Enligt tradition ska Lår-Lisa från Lårhöjden på 1700-talet haagat ett barn vid vägen mellan Dalen och Hättälven. Troligen avledbarnet av skadorna då ett offerkast av ris byggts upp vid vägen.Kastet blev ca 2 m diam och 2 m h.Andra namn utöver Lår-Lisas som omnämnts i samband med offerkastetärBritta och Maja. Eventuellt är det barnets namn.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS