Hamnanläggning (L1939:4096)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gräsö 251

Geografisk plats: Gräsö socken, Uppland

Stenbrygga, ca 10 ml (Ö-V) intill 0,5 m h, 1-3 m br. av 0,3-1,2 m st stenar, övermossad.

Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark, strandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS